Bu sayfa : 980879 kez ziyaret edilmiştir.
10 Aralık 2013
           

             TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi ve Mülteciler Alt Komisyonu Başkanı olan Milletvekilimiz Sayın Ahmet Salih DAL, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

 

“İnsan haklarının Anayasası olarak kabul edilen ‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10 Aralık 1948’de kabul edilmesi ile insan hakları güvence altına alınmış, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması büyük ölçüde kolaylaşmıştır. 

İnsan hakları, her zaman bütün ülkelerin gündemine olmuştur, olamaya da devam edecektir. Türkiye’deki anayasal sistem, “dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal görüş, felsefi inanç, din, mezhep veya başka bir ayrım gözetmeksizin” tüm yurttaşların yasa önünde ayrıma maruz kalmadan eşitliği ilkesine dayanır.

 Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması düşüncesiyle reform çalışmalarımız devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, Kamu Denetçiliği Kanunu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi, yargının hızlı ve etkin işleyişine yönelik alınan tedbirler, bu süreçte son dönemde ortaya koyduğumuz iradenin somut örneklerinden sadece birkaçını teşkil etmektedir.

Ülkemizde İnsan Hakları alanına yönelik çalışmalar arasında şunları da sıralayabiliriz:

-           2004 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile ölüm cezası da kaldırılmıştır.

-           Yeni “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunu” farklı dil ve lehçelerde yayın yapılmasına izin vermektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile özel TV ve radyo kanalları, yurttaşlar tarafından gündelik yaşamda geleneksel olarak kullanılan dil ve lehçelerde yayın yapmaktadır.

-           Özürlüler Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 4. maddesi özürlülere karşı ayrımcılığı yasaklamakta ve özürlülük temelindeki ayrımcılığa karşı mücadelenin özürlülere yönelik tüm politikaların temelini oluşturduğunu belirtmektedir.”

 

          Sayın DAL, insanların, insan hakları konusunda bilgilendiği, insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması dilekleri ile başta Kilis halkı olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı.


Bu haber : 1881 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak

Bu sayfa : 952088 kez ziyaret edilmiştir.