Bu sayfa : 980411 kez ziyaret edilmiştir.
28 Ocak 2014
Yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçimlerle alakalı olarak halkımızın kafasında bazı soru işaretlerinin oluştuğu görülmektedir. Bu sorulardan en önemlisi de ülkemizde bulunan Suriyeli vatandaşların oy kullanıp kullanmayacağı ile ilgili olan sorudur.

Suriye’den ülkemize gelen insanlar, iç savaş sebebi ile canlarını kurtarabilmek için ülkelerini terk etmek zorunda bırakılarak bize sığınmış olan insanlardır. 2011 yılının ilk aylarında Suriye’de başlayan iç karışıklıkla beraber, Ülkemize sığınmış olan Suriyelilerin sığınmacı statüsünde kabul edileceği dile getirilmiş ve daha sonra da statülerinin sığınmacı olacağı kesin bir şekilde karara bağlanmıştır.

Nisan ayında yürürlüğe girecek olan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma” Kanununun 91. Maddesinde Suriyeli misafirlerimiz Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla  kitlesel olarak sınırlarımızı geçen yabancılar olarak nitelendiriliyor.

Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.

 

Ülkemizde bulunan yabancılar ile ilgili en geniş yetki “uzun dönem ikamet” iznidir. Uzun dönem ikamet izni alan yabancılar;

a)   Askerlik yapma yükümlülüğü

b)   Seçme seçilme

c)    Kamu görevlerine girme

d)   Muaf olarak araç ithal etme

ve özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olmak şartıyla, Türk vatandaşına tanınan haklardan yararlanırlar.

Buradan da anlaşılacağı üzere ülkemizde bulunan yabancıların Türk vatandaşlığına geçmeden seçimlerde oy kullanmaları imkansızdır.

 

Halkımızın, seçimlerin şeffaf ve demokratik bir ortam içerisinde olacağından en ufak bir şüpheleri olmamalıdır. AK Parti hükümeti olarak her zaman dile getirdiğimiz asıl amacımız demokrasidir ve bu  amacımızdan da asla taviz vermeyeceğiz.


Bu haber : 1776 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak

Bu sayfa : 951620 kez ziyaret edilmiştir.