Bu sayfa : 980349 kez ziyaret edilmiştir.
12 Aralık 2013

2014 yılı Bütçesi Üzerine TBMM Konuşması
 

BAŞKAN – Evet, şimdi şahıslar adına konuşmalara geçiyoruz.

 

İlk konuşmacı, lehte olmak üzere Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal.

 

Buyurun Sayın Dal. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

AHMET SALİH DAL (Kilis) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde şahsım adına lehte görüşlerimi bildirmek üzere söz aldım. Sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

 

Bugün tüm insanlık küreselleşmenin etkisini derinden hissetmekte, evrensel standartlar taşıyan ve tüm yönetimlerce bireyin haklarının korunacağı uluslararası ilişkilerde hak ve adaletin sağlanacağı bir dünya umudunu taşımaktadır. Özgürlükçü demokrasilerin en önemli ilkesi “İnsanın devlet için değil, devletin insan için var olduğu” anlayışıdır. Bu anlayışa uygun olarak “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesinden hareket eden partimiz de bütün politikaların merkezine bireyi, temel hak ve özgürlükleri koymaktadır. Bu hakların korunması ve geliştirilmesi Türkiye'nin öncelikli siyasi hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda ülkemiz, hepinizin de bildiği gibi demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesiyle temel hak ve özgürlüklere saygının tam olarak sağlanması amacıyla kapsamlı bir reform sürecinden geçmektedir. Bu çerçevede, “Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü” anlayışını esas alarak bir dizi yenilik gerçekleştirmemizin yanı sıra bu reform sürecini devam ettirme konusunda da azimliyiz.

 

Türkiye Cumhuriyeti uluslararası barış, güvenlik ve refah için tehdit oluşturan sorunlarla ve bu bağlamda insan hakları ihlalleriyle mücadelede de kararlı duruşunu dün olduğu gibi, bugün de, yarın da devam ettirecektir. Bu bağlamda, benim de üyesi olduğum Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonumuz, cezaevlerinde, polis merkezlerinde, mültecilerin kaldığı kamplarda, mağdur haklarında ve daha birçok alanda insanca yaşama, demokrasi ve özgürlükler adına birçok incelemeler yapmış, eksiklikler tespit edilmiş ve çözüm konusunda raporlarını hazırlayıp ilgili bakanlıklarda da konunun takipçisi olmuştur.

 

Dil, din, ırk ayrımı yapmadan, Myanmarda’ki mazlumlardan Şili’deki depremzedelere, Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizden Filipin’deki afetzedelere; ölümden, vahşetten, silahtan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimize; kısacası dünyanın dört bir tarafında zulme uğrayan, çaresizliğe düşen, uzanacak bir yardım eline ihtiyacı olan bütün toplumların refahı ve huzuru için çalışıyoruz. Onların dertlerini yüreğimizde hissediyoruz. Gönüllerini millete açamayanlar ne Türkiye’yi dünyaya anlatabilirler ne de dünyayı algılayabilirler.

 

Değerli milletvekilleri, siyasetimizin özünde insan vardır. İnsan hakları ve hürriyetiyle insani onur ise, etnik, coğrafi, dini, mezhebi veya başka herhangi bir kimliğe bağlı değişken değerler değildir. Bu nitelikler bütün insanlara aittir ve her insan tarafından da saygı gösterilmelidir.

 

Bireyi bütün politikaların merkezine alarak demokratikleşmenin sağlanmasını, temel insan hak ve özgürlüklerini temin etmeyi ve kurmayı önemli ödevleri arasında sayan bir iktidar olarak, bütçe programlarımızı da insan odaklı yapıyoruz.

 

Bizler bugüne kadar okullar, üniversiteler, barajlar, hastaneler inşa ettik, yollar, köprüler, demir yolları inşa ediyoruz, konutlar inşa ediyoruz. İşte bunların hepsini insanımızın, çocuklarımızın geleceği için, refahı için yapıyoruz. En önemli icraatın da gönüllerin inşası olduğunun da farkındayız.

 

Yunus Emre’nin dediği gibi “Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.”

 

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Keşke öyle yapsanız, keşke bu söylediğinizi yapsanız.

 

AHMET SALİH DAL (Devamla) – Öyledir, öyledir.

 

Demokrasinin, özgürlüklerin ve güvenliğin egemen olması için barış ve kardeşliğin yaşamımıza hâkim olması için iri olmalıyız, bir olmalıyız ve diri olmalıyız.

 

Bütçemizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

BAŞKAN – Teşekkür ederim.


Bu haber : 3262 kez izlenmiştir

Yorumlar


hasan bozkurt | 12 Aralık 2013 16:30

sn.milletvekilimize dualar ve başarılar diliyorum


gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak

Bu sayfa : 951558 kez ziyaret edilmiştir.