Bu sayfa : 980414 kez ziyaret edilmiştir.
14 Aralık 2012

Ahmet Salih DAL Bütçe Görüşmeleri Kapsamında Genel Kurula Hitap Etti
Kilis Milletvekili Ahmet Salih DAL Bütçe görüşmeleri kapsamında 14.12.2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının bütçeleri hakkında genel kurulda şahsı adına lehte söz aldı.

 

Haberin videosu için tıklayınız...

 

 
 

 

 

 

            Sayın DAL'ın Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Tam Metni:

 

Sayın Başkan,

            Değerli Milletvekilleri;

 

2013 yılı Bütçe Kanun Tasarısının 7. Turunda yer alan kurumlar bütçesi ile ilgili olarak şahsım adına lehte söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

Sağlık sektörünün insanoğlunun hayatında ne kadar önemli olduğu ortadadır. Bununla birlikte AK Parti hükümetleri döneminde sağlık sektörünün ve sağlık hizmetlerinin kalitesi üst seviyelere gelmiştir. Bunları yapmak tabi ki kolay olmadı.

 

2003 yılından itibaren Bakanlığımız “Sağlıkta Dönüşüm” programını başlattı. Başlayan değişim ve dönüşüm, hizmete yansıdı. Ve sonuçta halkımız çok rahat, modern ve çağdaş bir şekilde, sağlık hizmetlerini almaya başladı.

 

Değerli Milletvekilleri;

 

Modern hastanelerin yanı sıra, alanında uzman hekim sayısında da ciddi artışlar olmuştur. Hekim başına düşen hasta sayısının azalmasıyla beraber, hekimlerimiz hastalarına daha çok vakit ayırıp, daha iyi ilgilenme fırsatı bulmuşlardır. Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi ile beraber, her ailemizin özel hekimleri olmuştur.

  

 

Ülkemizde sağlık alanında çalışan insan gücü sayısı 2002’de 177.905 iken bu rakamı bugün 461.877’ye yükselttik. Aşılama oranı %78 den %97’ye ulaştı. Anne ölümleri ve bebek ölümlerinde ciddi bir şekilde gerileme oldu. Kamu hastanelerimizdeki nitelikli yatak sayısı 2002’ye oranla yaklaşık 6 kat arttırıldı. Yine 2002’de 481 olan 112 istasyon sayısı bugün 1854’e ulaştı. 617 olan ambulans sayısı bugün 2939’a yükseldi.

 

 10 yıl önce ülkemizde ne helikopter ambulans vardı ne de uçak ambulans vardı. AK Parti iktidarında sağlıkta dönüşüm programı kapsamında 4 uçak 19 helikopter ambulans olmak üzere 23 hava ambulansı ile sağlık hizmetlerini en iyi şekilde halkımıza sunuyoruz.

 

Deprem başta olmak üzere afetzedelere en iyi şekilde tıbbi yardım ulaştırabilmek için Avrupa’nın en büyük “Ulusal Medikal Kurtarma” ekibini kurduk.

 

 Evde sağlık hizmeti uygulaması ile sağlık hizmetlerinde yeni bir çağ başlamış oldu. Artık yatağa bağlı ve ağır engelli vatandaşlarımızın doktor ayağına gidiyor ve kendi evinde gerekli muayene ve tedaviyi gerçekleştiriyor.

 

Acil ve yoğun bakım tedavilerini özel hastanelerde de ücretsiz hale getirdik.

 

Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın özlük haklarında ciddi iyileştirmeler yaptık. Yine sağlık planlarımız çerçevesinde, dev şehir hastaneleri kuruyoruz.

 

Sayın Başkan;

            Değerli Milletvekilleri;

 

Ülkemizin gelişme sürecini bütünlük içinde tasarlayan Kalkınma Bakanlığımız ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin dengeli ve sürdürülebilir olması misyonu ile çalışmaktadır.

 

Bakanlığımız bünyesinde yürütülen GAP, DAP, KOP ve DOKAP projeleri ile, bölünmüş yol, hızlı tren, metro, havaalanı, büyük ölçekli deniz limanı, içme suyu tesisleri, hastane yapımları, yeni kurulan üniversitelerin alt yapı ve fiziki mekan ihtiyaçlarına ödenek tahsis edilmektedir. 

 

Benim de seçim bölgem olan Kilis’in de içinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Projesi ile bu bölgemizin potansiyelini değerlendirmiş, yöredeki vatandaşlarımızın refahını ve yaşam kalitesi yükselterek, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunduk.

 

Son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bunun nedeni, GAP kapsamında, başta sulama olmak üzere, temel altyapı yatırımlarının, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlayacak eylem ve projelerin büyük bölümünün tamamlanması amacıyla, 2008 yılında uygulanmaya konulan GAP Eylem Planıdır.

 

Eylem planı kapsamındaki proje ve faaliyetlerin büyük bir bölümü gerçekleşmiş, belirlenen hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır. Sulama projelerinde gözle görünür gelişmeler sağlanmış, enerji yatırımları da tamamlanma aşamasına gelmiştir.

 

Bölgedeki yatırımların artması ekonomide olumlu değişikliklere neden olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlikte ciddi şekilde azalma görülmüştür.

 

Bu gelişmelerin dışında bölgesel kalkınma alanında geliştirdiğimiz programlarla bölgesel gelişmeler devam etmektedir. Bu kapsamda KÖYDES, SUKAP, SODES ve Cazibe Merkezleri Destekleme programları uygulamaktayız.

 

Sayın Başkan,

            Değerli Milletvekilleri;

 

Bu başarılı hizmetlerinden dolayı her iki Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Sayın Muhalefet Milletvekilleri yapıcı eleştirilerileriniz için teşekkür ediyorum. Bu eleştirileriniz bizleri hiçbir zaman rehavete sevk etmez. Yıkıcı eleştirileriniz için de teşekkür ediyorum. Bu eleştirileriniz de bizim çalışma azmimizi daha da arttırıyor. Fakat aşağılayıcı ve hakaret niteliğindeki sözleri kim söylediyse aynen sahiplerine iade ediyorum.

Siyasetimizin özünde insan vardır. Bu nedenle yaptığımız bütçe programlarımızı, insan odaklı yapıyoruz. Demokrasinin, özgürlüklerin ve güvenliğin egemen olması için, barış ve kardeşliğin yaşamımıza hakim olması için "Durmak yok yola devam" diyoruz.

Hiçbir güç kardeşlik bağlarımızın arasına nifak tohumları ekemez. En kötü günümüzde bile sırt sırta verip, düşmana karşı koyabilecek, güçlü bir mayamız vardır. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle bütçemizin hayırlara vesile olmasını temennilerimle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.


Bu haber : 3034 kez izlenmiştir

Yorumlar


serdar polat | 16 Aralık 2012 18:52

sayın vekilim başarılarınızın devamını diler ALLAH yar ve yardımcınız olsun inşallah


gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak

Bu sayfa : 951623 kez ziyaret edilmiştir.