Bu sayfa : 980354 kez ziyaret edilmiştir.
22 Nisan 2015

Hibe Desteği Verilecek Projelere 9.046.440 TL Ödeme Yapılacak
      Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği verilecek ekonomik yatırım projeleri açıklandı. Konuya ilişkin Kilis Milletvekili Ahmet Salih DAL şu açıklamalarda bulundu:

     “Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı ekonomik yatırımlar çerçevesinde yatırımcılarımız tarafından hazırlanarak İl Tarım Müdürlüğümüze sunulan 28 adet başvurudan, uygun şartları sağlayan 19 başvurunun hibe programına alındığı belirtildi.

    Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla yürütülmekte olan KKYDP programının ilimiz tarımına sağladığı ve sağlayacağı fayda azımsanmayacak derecede yüksektir.

        Bu programla, kırsal alanda hayatını idame ettiren vatandaşlarımızın gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca sürekliliği olan bir kalkınma amaçlanmaktadır ki, bu da öncelikle kırsal kalkınma ile mümkündür.”

       Toplam yatırım tutarı 18.930.155,90 TL olan, yapılması planlanan projelere 9.046.440,45 TL hibe ödemesi yapılacağını belirten Sayın DAL, hibe programına alınan yatırımcılarımıza tebligatların yapıldığını belirtti.

         Sayın DAL son olarak; “Proje sahiplerimizin 05.06.2015 tarihine kadar İl Tarım Müdürlüğümüz ile hibe sözleşmesi yapması ve 31.12.2015 tarihi itibarı ile de yatırımlarını tamamlamaları gerektiğini hatırlatarak, hibe programına dahil olan projelerin yatırımcılarımıza ve ilimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.


Bu haber : 1608 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak

Bu sayfa : 951563 kez ziyaret edilmiştir.