Bu sayfa : 980568 kez ziyaret edilmiştir.
27 Aralık 2011

Milletvekilimiz Ahmet Salih DAL’ın Ahilik Haftası Mesajı
           Ahilik , tarihimizin son bin yılının ortak kültürüdür. Bunun yanında, toplumda yaşayan herkesi birbirine yaklaştıran, kaynaştıran, dost edindiren ve dayanışma kurulmasını sağlayan bir olgudur. Bir toplumda, fertleri birleştiren müşterek kıymetler ve bağlar kurulmadığında  veya sahip olunan değerler kaybedildiğinde, görünüşteki bütünlüğe rağmen, birliğin bozulacağı aşikardır. Orta çağ Avrupa’sında din ve mezhep çatışmaları yaşanırken, ahiler yaşanan bu çatışmaların  Anadolu’ya sıçramasını önlemek için öncelikle dil, din köken farkı gözetmeksizin, hiç kimsenin inancına karışmayan bir çalışma ortamı hazırladılar. Bunu ortak değer olarak kendilerine şiar edindiler. Bir toplumda ortak değerler korundukça ticari hayatın canlılık kazanacağına inanan ahiler yüzyıllarca esnaflar arasında birlik ve beraberliği devam ettirerek bunu sürdürmüşlerdir.

            Ahi ,kendi kendine yeterli insan olmalıdır. Kimseye yük olmayacak kendi elinin ekmeği ile ayakta kalacak; bununla da kalmayacak ekmeğini herkesle paylaşabilecektir. Ahilik halkın sırtından geçinenlere, haksız kazanca, hileli işlere, rüşvete karşı çıkmış, onlarla mücadele etmiştir. Meslek ahlâkını mecburi kılan kurallar geliştirilmiştir. Kendinden önce başkalarını düşünmek ve kollamak, hak ettiğinden fazlasını istememek, kanaat ve tevazu ölçüleri içerisinde “hırs” ve bencillikten uzakta durmak, kendi yeteneğine uygun bir işle meşgul olmak, sanatını mutlaka bir üstattan öğrenmek ve birliğin, beraberliğin korunması için herkese saygı, sevgi göstermek, Ahiliğin mutlaka uyulması gerekli görülen, âhlak ve görgü kurallarını oluşturuyordu.

            Ahilik kültür ve felsefesinde, toplumun refahı ve sosyal sorumluluk önemli ve öncelikli bir ilke olarak kabul edilmiş ve bu bağlamda yeterli ve kaliteli mal ve hizmet üretimi teşvik edilmiştir. Ayrıca mal ve hizmet üretiminde kaliteyi yükseltmede,üretici ve sanatkarlar arasında dayanışma,işbirliği ve etkileşimi önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bugün uygar dünya ülkelerinin toplumlarında  kanunların yaptırımlarıyla uygulamaya ve hakim kılmaya çalıştıkları bu değerler 13.yy da Anadolu da Türkler tarafından Ahilerin vizyonu olarak uygulanmış ve  böylece  diğer ülkelere yüzyıllardan beri örnek olmuştur.

            Ak Parti hükümeti de Ahilik kültür ve felsefesini benimseyerek esnaf ve sanatkarlarımızın bir taraftan değişen dünya şartlarına adapte olmalarını sağlamak ve rekabet güçlerini arttırmak için sürekli destek olurken, aynı zamanda küçük ölçekli sanayici ve esnafın büyümesi için de KOSGEB aracılığıyla  teşvik ve krediler vererek desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Ak Parti hükümetinin yaptığı bu destek ve teşviklerin sonucunda Türkiye ekonomisi  Dünya’nın gelişen en büyük ikinci ekonomisi olmuştur.


Bu haber : 4051 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak

Bu sayfa : 951777 kez ziyaret edilmiştir.