Bu sayfa : 980352 kez ziyaret edilmiştir.
21 Haziran 2012

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı Hakkında Meclis Konuşması
             Haberin Videosu için lütfen tıklayınız...

 

İnsan Hakları İnceleme Komisyon Üyesi olan Kilis Milletvekili Ahmet Salih DAL’ın İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı Hakkında 20/06/2012 tarihinde meclis genel kurulunda yaptığı konuşma metni: Sayın Başkan;

 

            Değerli Milletvekilleri;

 

            Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısının 1.Maddesi hakkında, şahsın adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

            Oluşturulacak Kurum, genel olarak insan haklarını korumak ve geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak, bu çerçevede insan hakları ihlali iddialarını incelemek ve araştırmak, mevzuat ve uygulamayı izlemek, bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara görüş, öneri ve tavsiyelerde bulunmakla görevli ve yetkilidir.

 

            Sayın Başkan;

 

            Değerli Milletvekilleri;

 

            Ülkemizin şimdiye kadar ulusal insan hakları kurumuna sahip olmaması, uluslararası düzeyde ve özellikle Avrupa Birliği üyeliği sürecinde sıklıkla eleştirilmekteydi.

 

             Birleşmiş Milletlerin genel kurulunun kabul ettiği kararla da, üye ülkeler insan hakları kurumlarını kurmaya ya da mevcut kurumlarını güçlendirmeye davet edilmiştir. Bu kararın ekinde "Paris Prensipleri" olarakta bilinen, ulusal insan hakları kurumlarının statülerine ilişkin ilkeler yer almaktadır.

 

            Kurum görev ve yetkileri açısından bağımsız, idari ve mali açıdan özerk, kendi bütçe ve personeline sahip Türkiye İnsan Hakları Kurumunun kuruluşunu düzenlemektedir. Kurumun karar organı olan Türkiye İnsan Hakları Kurulu 11 üyeden oluşmakta, 2 üye Cumhurbaşkanı, 7 üye Bakanlar Kurulu, 1 üye Yüksek Öğretim Kurumu ve 1 üye de Baro tarafından seçilmektedir.. Başkan ve İkinci Başkan, bu üyeler tarafından seçilir.

         

 

Sayın Başkan;

 

            Değerli Milletvekilleri;

 

            Tasarının hazırlık çalışmalarında "Paris Prensipleri'ne"  uygun olmadığı yönünde eleştirler gelmiştir. Oysa ki Paris Prensipleri çoğulculuğun sağlanmasında iki noktaya vurgu yapmaktadır: Ulusal kurumların görev ve yetkileri, insan hakları alanında faaliyet gösteren, sivil toplum güçleriyle, etkili iletişime imkân verebilecek şekilde donatılmalı, veya bu güçlerin kurumda çoğulcu bir şekilde temsiline imkan tanınmalıdır.

 

     Tasarı her iki noktayı da karşılamaktadır. Zaten Paris Prensipleri de tavsiye niteliğinde olup ülkeleri bu kurumları kurmaya veya güçlendirmeye davet ve teşvik etmektedir, bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

 

            Sayın Başkan;

 

            Değerli Milletvekilleri;

 

            Ülkemizin demokratik açıdan ne kadar ileride olduğunu, kurulun üye seçiminden de çok rahat anlayabiliriz. Paris Prensiplerine tam uyumlu görülen Fransa’da, Başkan ve Üyeler Başbakan, İngiltere’de ise ilgili Bakan tarafından atanmakta iken, Ülkemizde 11 kurul üyesi, farklı makamlar tarafından atanırken, Başkan ve 2.Başkan, Üyelerin seçimiyle belirlenmektedir.

 

            Sayın Başkan;

 

            Değerli Milletvekilleri;

 

            Tasarıya göre Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Bütçesinin özel oluşundan ve özerk bir kurum olmasından dolayı  görev ve yetkilerinde bağımsızdır, kimse görevleriyle ilgili konularda Kuruma emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Dolayısıyla Kurumun bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Avrupa birliğindeki diğer ülkelerde kurumun bağımsızlığı tartışılabilir.

 

            Ülkemizin demokratikleşmesi bakımından çok önem arz eden Türkiye İnsan Hakları Kurumunun yasalaşması halinde hayırlı olacağına inanıyorum. Tasarının hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.


Bu haber : 3358 kez izlenmiştir

Yorumlar


Mehmet Salih Dal | 23 Haziran 2012 14:03

Amcacığım insan hakları kurumu dolayısıyla yaptığınız değerli katkıları milletimizin takdirine şayandır.Rabb\'im ferasetini arttırsın,daha çok katkı vereceğinize olan inancımız tamdır.Tüm yüreğimizle seni destekliyor,başarılarının devamını bekliyoruz İnşaAllah. Sevgili yeğenin Mehmet Salih


gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak

Bu sayfa : 951561 kez ziyaret edilmiştir.