Bu sayfa : 980547 kez ziyaret edilmiştir.
09 Nisan 2012

TEŞVİK PAKETİNDE KİLİS 5. BÖLGEDE
 

 

Kilis Milletvekili Ahmet Salih DAL, açıklanan Yeni Teşvik Paketi’nin, Kilis’in ve Ülkemizin gelişimine destek sağlayacak stratejik yatırımların desteklenmesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

            Sayın DAL, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni teşvik paketinin içinde döviz tasarrufu sağlayacak yatırımların belirgin şekilde teşvik edildiğini belirterek, bu uygulamanın, cari açık sorununun büyük oranda çözümü açısından çok önemli bir adım olduğunu bildirdi.

 

“Açıklanan teşvik sistemi bölgesel kalkınmayı, istihdamı teşvik etmesinin yanı sıra, teşvikler iyi değerlendirilebilirse, Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir ilerleme sağlayacaktır” diyen Sayın DAL,  Teşvikleri belirlemede illerin gelir düzeyi, sosyal gelişmişlik düzeyleri gibi unsurların da değerlendirmeye alınması,  bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

 

Yeni teşvik sistemindeki olumlu adımları desteklediklerini belirten Sayın DAL, 5.bölge kapsamında yer alan yatırımları da şöyle sıraladı: "Kilis’imizin 5. bölge kapsamına alınması ile otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli, tasarım v.b. yatırımlar, belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, madencilik yatırımları, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, gibi yatırım konularından yararlanabilecektir.”

 

“Ayrıca Kilis’imizin 5.bölgede olması ve Gaziantep İlinin 3.bölgede olmasının iyi değerlendirilip, bunu kendi lehimize çevirmek amacıyla çalışmalarımız sürüyor.” diyen Sayın DAL, sözlerine şöyle devam etti;  “Bilindiği üzere Polateli İlçemizdeki 24 bin dönüm arazinin Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmesi için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla görüşmeler yaptık, Maliye Bakanlığımızla görüştük. Valimiz, Belediye Başkanımız ve Ticaret Odası Başkanımız, Gaziantep Valiliği-Ticaret Odası Başkanlığıyla görüşmeler yaptılar. Milletvekilleri olarak yine biz burada Gaziantep Milletvekilleriyle ve Ticaret Odası Başkanıyla görüştük. Bütün bu gelişmeler olumlu olmuştur. Teşvik Paketinin açıklanmasıyla da bu arazimiz ve görüşmelerimiz daha da önem kazanmıştır.”

 

Teşvik Paketi hakkındaki düşüncelerini bu sözleriyle dile getiren Sayın DAL; “Tüm Kilis halkı şunu iyi bilmeli ki, bizler Milletvekilleri, Belediye Başkanı ve Valilikle beraber Polateli İlçemizdeki bu araziyi en iyi şekilde değerlendirip, Kilis’imizin kalkınması için gereken neyse onu yapacağız. İnşallah bu Teşvik Paketi, Kilis için bir milat olur, tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”dedi.


Bu haber : 4140 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak

Bu sayfa : 951756 kez ziyaret edilmiştir.